Žumberak je Uskoško gorje ob meji. Do njega lahko pridemo iz Novega meste, Šenterneja, Kostanjevice, Brežic, Brezovice ali tudi Radovice v Beli krajini. V njem se je v obdobju od 1530. do 1720. leta naseljevali Uskoki. Prvi val Uskokov so bili vojaki pravoslavne vere iz Srbije. Ti so se iz Žumberka že kmalu po naselitvi, večinama grko-in rimo katoliškega Žumberka naselili ob reki Kolpi v občini Črnomelj. 

V 17. stoletju je na območje pripeljal kapetan Ivan Lenković Senjske Uskoke. Nekaj potomkov senjskih Uskokov še danes živi v Žumberku. Ivan Lenković sam pa odšel služiti na grad Otočec in je zato zakopan v Novem mestu. O Uskokih iz Senja je najbolj poznana knjiga nobelvca Avgusta Šenoa z nazivom: Čuvaj se Senjske ruke. 

Zumberak se danes razpostira na 333qkm. V njem raste več kot 350 vrst gob. Divje orhideje ali druge zaščitene rastline in zelišča niso popolnoma nič nenavadnega. V tem prečudovitem pragozdnem območju naletimo na neokrnjeno naravo, kjer človeška roka že stoletja ni naredila škode. Območje je varovano.